Ogłoszenie dotyczące wypoczynku letniego/półkolonii

Ogłoszenie dotyczące wypoczynku letniego/półkolonii

W pierwszym tygodniu wakacji, tj. od 28.06.2021r. do 02.07.2021r. zorganizowane zostaną półkolonie dla uczniów naszej szkoły.
Karty dotyczące zgłoszenia dzieci dostępne będą do pobrania w świetlicy szkolnej od dnia 19 maja 2021r. (środa) – do dnia 21maja 2021r. (piątek) w godz. 6.30 – 16.00
Ilość miejsc ograniczona – 24.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
Wypełnione formularze należy składać w świetlicy szkolnej – najpóźniej do poniedziałku 24 maja 2021r.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych na wypoczynek zostaną poinformowani przez dziennik elektroniczny. Informacja o obowiązkowym zebraniu rodziców dzieci zakwalifikowanych na wypoczynek podana będzie również przez dziennik elektroniczny.
Kierownik wypoczynku
Joanna Brol

Skip to content