Portret mojej mamy

Portret mojej mamy

A tak widzą swoje mamy nasi uczniowie.

A tak swoje mamy widzą i rysują nasi uczniowie.

Skip to content