„Żyli dla innych– nasi święci patronowie”

„Żyli dla innych– nasi święci patronowie”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

Cele konkursu:

– przedstawienie wizerunków Świętych,

– wzbogacenie wiedzy o świętych,

– ukazanie świata, w którym ludzie okazują pomocną dłoń,

– rozwijanie talentów

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I- IV.

2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną na temat: „Żyli dla innych – nasi święci patronowie”.

3. Prace formatu A4 na kartonie mogą być wykonane dowolną techniką i mają przedstawiać
sylwetkę wybranego świętego, jako wzoru do naśladowania w niesieniu pomocy innym.

4. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie.

5. Prace uczniów zostaną wyeksponowane na wystawie.

Termin wykonania prac – do 9 listopada 2021r.

Prace przyjmują katecheci.

Skip to content