Ogłoszenie dotyczące wypoczynku zimowego

Ogłoszenie dotyczące wypoczynku zimowego

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. od 14.02.2022r. do 18.02.2022r. zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów klas I -III naszej szkoły. Pierwszeństwo przysługuje uczniom rodziców pracujących.

Karty dotyczące zgłoszenia dzieci na wypoczynek zimowy (tzw. zimowisko) dostępne będą do pobrania w świetlicy szkolnej od dnia 02 grudnia 2021r., tj. od czwartku – do poniedziałku dnia 06 grudnia 2021r.

Ilość miejsc – 24.

Wypełnione formularze należy składać w świetlicy szkolnej – najpóźniej do wtorku 07 grudnia 2021r.

O terminie zebrania rodzice dzieci zakwalifikowanych na wypoczynek zimowy zostaną poinformowani przez dziennik elektroniczny.

Joanna Brol
Kierownik wypoczynku

Skip to content