Pomoc Ukrainie!

Pomoc Ukrainie!

W imieniu Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego i Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach serdecznie dziękujemy za dary przekazane na pomoc dla Ukrainy.

Wszystkie zebrane dary zostały przekazane OSP w Strzybnicy w środę (2.03.2022) i piątek (4.03.2022).

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc przez Rodziców klasy 6a i 3a za pomoc w transporcie darów.

Skip to content