ósmoklasisto – weź udział, zdobądź nagrodę

ósmoklasisto – weź udział, zdobądź nagrodę

Ogłaszamy Konkurs Internetowy, fotograficzny.

Uczestnikiem konkursu fotograficznego może być każdy uczeń z klasy VIII szkoły podstawowej. Do konkursu uczniowie zgłaszają się samodzielnie poprzez wysłanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: dagmara.smigiela@katowice.zdz.katowice.pl

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do:
 Zapoznania się z regulaminem,
 Przestrzegania regulaminu i terminarza konkursu,
 Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia uczniów do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika i przekazanie podpisanych dokumentów do organizatora drogą mailową na adres dagmara.smigiela@katowice.zdz.katowice.pl

Każdy uczestnik może nadesłać 3 zdjęcia.
Zgłaszane zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika. Prace zbiorowe będą dyskwalifikowane.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie konkursu tj. link poniżej.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Skip to content