Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie religijnym

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie religijnym

Cele konkursu:

  1. Pogłębianie pobożności Eucharystycznej.
  2. Ukazanie przeżywania Eucharystii przez Świętych.
  3. Zapoznanie z miejscami cudów Eucharystycznych.

Regulamin konkursu:

 Kategoria I – plastyczna

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I- IV.

2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną na temat: „Eucharystia daje życie”.

3. Prace formatu A4 mogą być wykonane dowolną techniką.

 Kategoria II – multimedialna

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V – VII

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej (zawierającej nie więcej niż 15 slajdów) Uczniowie wykorzystują teksty Pisma Św., nauczanie Kościoła, Objawienia i świadectwa Świętych dotyczące Eucharystii, opis Cudów Eucharystycznych oraz materiały audiowizualne.

Termin wykonania prac – do 13 kwietnia

Prace plastyczne przyjmuje siostra Barbara.

Prezentacje multimedialne należy przesłać na adres mailowy:

bronislawa.dramska@strong-pc.pl

Literatura, zakres materiału: Pismo Święte, Encyklika Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, Objawienia świętych dotyczące Eucharystii, Cuda Eucharystyczne, elementy audiowizualne.

Skip to content