Rekrutacja ósmoklasistów do szkół średnich

Rekrutacja ósmoklasistów do szkół średnich

Drodzy ósmoklasiści, wkrótce absolwenci

Od dnia dzisiejszego 16.05.2022r rusza nabór do szkół średnich. Masz możliwość zalogowania się na stronie i dokonania wyboru określonych profilów (oddziałów) w szkołach.

Adres systemu elektronicznego naboru do szkół średnich to: https://slaskie.edu.com.pl

Zwróć uwagę na:
– dane, które podajesz ( swój pesel, dane rodziców, adres zamieszkania, e-mail)
– kolejność zaciągania oddziałów i szkół, na które się decydujesz
Pamiętaj o wpisaniu szczególnych osiągnięć, gdyż może pomóc Ci to w uzyskaniu dodatkowych punktów i dostaniu się na wymarzony profil w szkole.

Z konta, które utworzysz będziesz jeszcze korzystał, aby podać uzyskaną punktację z egzaminów przedmiotowych i przesłania kopii dokumentacji.

Możesz, także na bieżąco przeglądać STATYSTYKI CHĘTNYCH do określonej szkoły, w konkretnym oddziale https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/statistics.html

OGÓLNE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
16.05.202220.06.2022 15:00Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
16.05.202230.05.2022 15:00Składanie wniosków o przyjecie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
31.05.2022 08:0013.06.2022 15:00Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 15 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu, oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata.
24.06.202213.07.2022 15:00Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie klas ósmych wprowadzają samodzielnie do systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.
24.06.2022 08:0013.07.2022 15:00Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
24.06.202213.07.2022 15:00Złożenie nowego wniosku oraz możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

Złożenie nowego wniosku o przyjęcie oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku zaakceptowanego z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Opcja zmiany wniosku możliwa wyłącznie po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. W takim przypadku należy udać się do szkoły I wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych w celu anulowania zaakceptowanego wniosku. Następnie wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru albo w wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym
20.07.2022 08:00Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
21.07.2022 08:0028.07.2022 15:00Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci, potwierdzają wole podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia wyniku egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
29.07.2022 14:00Publikacja list przyjętych


Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły, do której pragniesz złożyć dokumenty.

W razie wątpliwości, ewentualnych problemów służę pomocą.
mgr Malwina Szcześniak

Skip to content