100 lecie przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski

100 lecie przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski

1.

Konkurs fotograficzny będący reportażem z obchodów 100. rocznicy przyłączenia Tarnowskich Gór do Rzeczypospolitej, adresowany przede wszystkim dla dzieci i do młodzieży oraz pasjonatów fotografii.

1. Każdy autor może złożyć do 3 prac .

2. Prace należy opisać z drugiej strony z podaniem danych: imię i nazwisko, wiek, szkoła, kontakt.

3. Termin do 30 września 2022 roku.

4. Wszystkich informacji udziela Muzeum Instytutu Tarnogórskiego, tel. 32 285 50 30, codziennie od godziny 12.00.

5. Prace prosimy składać w siedzibie Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum ul. Ligonia 7 Tarnowskie Góry.

6. Laureaci zostaną powiadomieni o dacie i miejscu wręczenia nagród. Organizatorzy w zależności od ilości otrzymanych prac konkursowych planują zorganizowanie wystawy pokonkursowej.


2.

Konkursy rysunkowy pt. „100. rocznica przyłączenia Tarnowskich Gór do Rzeczypospolitej” adresowany przede wszystkim dla dzieci i młodzieży – plastyczny.

1. Każdy autor może złożyć 1 pracę w dowolnej technice.

2. Prace należy opisać z drugiej strony z podaniem danych: imię i nazwisko, wiek, szkoła, kontakt.

3. Termin do 30 września 2022 roku.

4. Wszystkich informacji udziela Muzeum Instytutu Tarnogórskiego, tel. 32 285 50 30, codziennie od godziny 12.00.

5. Prace prosimy składać w siedzibie Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum ul. Ligonia 7 Tarnowskie Góry.

6. Laureaci zostaną powiadomieni o dacie i miejscu wręczenia nagród. Organizatorzy w zależności od ilości otrzymanych prac konkursowych planują zorganizowanie wystawy pokonkursowej.


3.

Konkurs pt. „Uczestniczymy w obchodach 100. przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski”

polegający na zebraniu trzech pamiątkowych stempli, które można uzyskać w czasie obchodów (przypominamy, iż główne obchody odbędą się 25-26 czerwca 2022 roku). Rozlosowanych zostanie  20 nagród. Wszystkich informacji udziela Muzeum Instytutu Tarnogórskiego, tel. 32 285 50 30, codziennie od godziny 12.00.

Skip to content