Dołącz i TY !

Dołącz i TY !

JEŻELI:

–  LUBISZ PRZEBYWAĆ Z INNYMI

– BRAĆ UDZIAŁ  W PROJEKTACH KRÓTKICH LUB DŁUGOTERMINOWYCH

JEŚLI POMAGANIE INNYM SPRAWIA CI RADOŚĆ, DAJE SATYSFAKCJĘ

– MASZ TROCHĘ CZASU DO OFIAROWANIA

– CHCESZ POMAGAĆ, ALE NIE WIESZ JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ

– MASZ TYSIĄCE POMYSŁÓW, ALE BRAK CI ODWAGI, BY JE ZREALIZOWAĆ

DOŁĄCZ DO SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU!

O udziale w wydarzeniach koła decydujesz ty. Jeśli nie możesz w danym terminie uczestniczyć, ale dane wydarzenie jest dla ciebie ważne – możesz wspomóc je w inny sposób np. robiąc plakaty, ulotki itp.

Za każdym razem, gdy wydarzenie ma miejsce poza terenem szkoły (tak jak w przypadku wycieczek szkolnych) należy oddać zgodę (taką samą jak na wycieczkę) podpisaną przez twojego rodzica/opiekuna prawnego.

Aby dołączyć do naszego szkolnego koła wolontariatu musisz przynieść porozumienie dostępne do pobrania na małej tablicy ogłoszeń bieżących (parter stary budynek) lub TUTAJ w dwóch egzemplarzach!!

To jest bardzo ważne – jedna kopia wraca podpisana przez koordynatora szkolnego koła wolontariatu do ciebie, a druga zostaje w dokumentach szkoły.

Aby uzyskać zaświadczenie o udziale w wolontariacie z naszego koła musisz w ciągu roku mieć udokumentowanych 10 godzin aktywnego udziału w pracach naszego koła.

Jak uzyskać wymaganą ilość godzin?

Biorąc udział w spotkaniach koła, w akcjach, wydarzeniach jednorazowych lub cyklicznych.

Jeśli masz jakieś pytania – znajdź panią Sonię Kucewicz.

Skip to content