ZAPRASZAMY DO AKTYWNOŚCI

ZAPRASZAMY DO AKTYWNOŚCI

Informujemy, że od 19.09.2022 roku do 30.11 2022 roku w godzinach popołudniowych

na boisku ORLIK będą prowadzone zajęcia z animatorem sportu w zakresie:

piłki nożnej, siatkówki i koszykówki .

Skip to content