Test kompetencji cyfrowych online

Test kompetencji cyfrowych online

Obecnie realizowana jest pierwsza edycja testu kompetencji cyfrowych online skierowanego do uczniów oraz nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. W Polsce badanie jest przeprowadzane przez Związek Cyfrowa Polska, działający na rzecz transformacji cyfrowej, w tym cyfryzacji polskich szkół i rozwoju umiejętności cyfrowych.
IT Fitness Test 2022 to darmowy, publiczny i ogólnopolski test umiejętności cyfrowych, który pozwoli na sprawdzenie w Polsce i pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej (w Czechach, na Słowacji i Węgrzech) poziomu umiejętności w obszarach takich jak:
● internet,
● bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
● narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
● narzędzia biurowe,
● zdolności rozwiązywania złożonych problemów.


Badanie stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie umiejętności cyfrowych w edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym, które gwałtownie wzrosło w czasie trwającej pandemii COVID-19, jak również na niedostateczne tempo ich rozwoju i potrzebę walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Aby możliwe było podnoszenie umiejętności cyfrowych Polaków, konieczne jest w pierwszej kolejności dokładnie zbadanie ich poziomu ze wskazaniem obszarów, w których konieczny jest ich rozwój.

Dotychczas w IT Fitness Test 2022, który trwa od 4 kwietnia br., udział wzięły tysiące uczniów i nauczycieli ze szkół z całej Polski. Z uwagi na prośby uczestników, przedłużono termin na wzięcie udziału w badaniu do 31 października br. Przedłużenie terminu pozwoli ocenić poziom istotnych dla dalszej nauki umiejętności wśród uczniów rozpoczynających kształcenie w szkołach ponadpodstawowych oraz sprawdzić, czy uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych dysponują kompetencjami niezbędnymi do kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych.
Do przeprowadzenia testu potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do internetu.
Warto podkreślić, że organizatorzy IT Fitness Test 2022 w Polsce przygotowali dla indywidualnych uczestników, jak również szkół najbardziej zaangażowanych w testowanie uczniów atrakcyjne nagrody.
IT Fitness Test 2022 objęty został patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, a także Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Więcej informacji o IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej można uzyskać
na dedykowanej stronie internetowej www.itfitness.eu/pl

Skip to content