„Żyli dla innych – nasi święci patronowie”

„Żyli dla innych – nasi święci patronowie”


Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie:

Cele konkursu:

  • Wskazywanie pozytywnych wzorców postępowania
  •  Zachęcenie uczniów do poznania postaci świętych
  • Wzmacnianie świadomości istnienia dobra w każdym człowieku
  • Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i zdolności plastycznych uczniów

Regulamin konkursu:
Kategoria I – Praca plastyczna

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I- IV.

2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną na temat: „Żyli dla innych – nasi święci patronowie”

3. Prace formatu A4 mogą być wykonane dowolną techniką. Praca powinna przedstawiać sylwetkę świętego, jako wzoru do naśladowania w niesieniu pomocy innym.

4. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie.

Kategoria II –Album lub prezentacja multimedialna „Święci patronowie mojej rodziny” (5 – 6 stron format A4  lub 5 – 6 slajdów)

  1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V – VIII.
  2. Każda praca powinna zawierać krótkie życiorysy wybranych świętych, zdjęcia lub rysunki, opis szczególnych cnót oraz wyjaśnienie dlaczego ten święty jest ważny dla twojej rodziny.
  3. Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą.

Termin wykonania prac – do 4 listopada.

Prace plastyczne przyjmuje siostra Barbara.

Prezentacje multimedialne należy przesłać na adres mailowy:

bronislawa.dramska@strong-pc.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Skip to content