Oddaj swój głos w budżecie obywatelskim

Oddaj swój głos w budżecie obywatelskim

Do dnia jutrzejszego tj. 4.11.2022r – mieszkańcy Tarnowskich Gór mogą oddać swój głos na realizację przedsięwzięcia, które uzyskało największe poparcie inicjatyw mieszkańców.
Niestety „Rewitalizacja terenu przy naszej szkole i wykonanie miejsc parkingowych” nie zakwalifikowały się ze względu na inne zagospodarowanie terenu.

Projekt, który otrzymał szansę to „Defibrylatory ratujące zdrowie i życie ogólnodostępne wraz z pakietem szkoleń z obsługi oraz pierwszej pomocy”.

https://botg.tarnowskiegory.pl/

Prosimy o oddanie głosu!

Skip to content