Stwórz kartkę Bożonarodzeniową lub zimową

Stwórz kartkę Bożonarodzeniową lub zimową

Zapraszam do udziału w szkolnym konkursie graficzno – informatycznym

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ LUB ZIMOWĄ W PROGRAMIE PAINT LUB GIMP

CELE  KONKURSU: 

 • pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki
 • podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia
 • motywowanie uczniów do nauki informatyki
 • doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII
 • Konkurs przeprowadzony jest w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 • Uczeń przygotowuje samodzielnie jedną kartkę bożonarodzeniową, wykorzystując narzędzia programu Paint lub GIMP.
 • Rozmiar kartki: 800×600 pikseli.
 • Wszystkie elementy kartki muszą być wykonane w programie Paint lub GIMP.
 • Elementy kartki nie mogą być kopiowane z innych źródeł.
 • Na kartce powinny znajdować się życzenia bożonarodzeniowe, np. „Wesołych Świąt…”.
 • Pracę należy zapisać w formach źródłowych to znaczy: Paint – bmp, Gimp – xcf 
 • Prace należy wysyłać TYLKO na adres malwina.szczesniak@strong-pc.pl do 20.12.2022 r. 
  W tytule wiadomości napisać: „Konkurs- kartka świąteczna”, w treści listu proszę wpisać:
  – imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

ZASADY OCENIANIA: 

 • Oceny prac dokonują organizatorzy konkursu.
 • Komisja konkursu będzie zwracać uwagę na:
  • wykorzystanie jak największej liczby narzędzi programu Paint lub GIMP,
  • samodzielność wykonania kartki,
  • staranność wykonania,
  • pomysłowość wykonania,
  • stopień trudności wykonania.

LAUREACI KONKURSU:

Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) otrzymają dyplomy oraz nagrody. Istnieje również możliwość otrzymania dodatkowej oceny celującej z informatyki.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Przystępując do konkursu, wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie danych osobowych uczniów oraz prac na szkolnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.sp13.tgory.pl w dniu 22 grudnia 2022 r.

Skip to content