Może poszukujemy właśnie Ciebie?

Może poszukujemy właśnie Ciebie?

Zapraszamy uczniów klas 4 i 5 do udziału w szkolnym konkursie
o tytuł Mistrza Pięknego Czytania.

Konkurs odbędzie się w środę, 11.01 na 4 lekcji w bibliotece.

W ramach konkursowej prezentacji każdy uczestnik jest zobowiązany do przeczytania wybranego przez siebie fragmentu tekstu literackiego (prozy). Tekst musi zawierać zarówno opis jak i dialogi.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.

Kryteria oceny: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, oryginalność interpretacyjna, prawidłowa dykcja, ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Zgłoszenia przyjmuje p. Dorota Łazaj do 09.01.

Skip to content