„Mój super bohater walczy z przemocą”

„Mój super bohater walczy z przemocą”

Pragniemy ogłosić szkolny konkurs plastyczny:
„Mój super bohater walczy z przemocą”

Warunki uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV – VIII,
– uczniowie wykonują samodzielnie plakat w dowolnym rozmiarze i dowolną techniką,
– elementy pracy nie mogą być kopiowane z innych prac lub Internetu,
– podpisaną pracę (imię, nazwisko i klasa) należy dostarczyć do sali pedagoga (5N) do dnia 17.02.2023

Zasady oceniania:
– komisja będzie oceniać: pomysłowość, estetykę, wykorzystane techniki, samodzielność

Ogłoszenie wyników:
– rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 22.02.2023 na stronie internetowej szkoły

Skip to content