„Mój ulubiony bohater biblijny”

Mój ulubiony bohater biblijny”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

Cele konkursu:

– poznawanie treści biblijnych

– odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech wybranego bohatera biblijnego

– rozwijanie i pobudzanie uzdolnień plastycznych

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – VI.

2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną na temat:  „Mój ulubiony bohater biblijny”.

3. Prace formatu A4 mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną i powinny przedstawiać postać wybranego bohatera biblijnego w dowolnej sytuacji z Jego życia.

4. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

5. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Termin wykonania prac – do 24 marca

Prace przyjmuje siostra Barbara i pani katechetka

Skip to content