14 kwietnia. Narodowe Święto Chrztu Polski

14 kwietnia. Narodowe Święto Chrztu Polski

W dniu dzisiejszym klasy IV – VIII uczestniczyły w apelu
przygotowanym przez młodzież z klasy VIIIa pod opieką dr Janusza Pfaffa.
Uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali uroczyście Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”,
a następnie wysłuchali przedstawienia swoich kolegów i koleżanek.
Byliśmy także świadkiem pięknego gestu jakim było zaangażowanie się w apel młodzieży ukraińskiej.

„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” – głosi ustawa przyjęta przez Sejm 22 lutego 2019 r. Narodowe Święto Chrztu Polski upamiętnia wydarzenie sprzed 1056 lat i jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu, a także skłania do zadumy i wdzięczności.

Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, które jest uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miało ono fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe, a także kulturowe i wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

źródło: https://www.sejm.gov.p/sejm/komunikat.xsp?documentId=35AE4484B7243954C12588210046C8F4

Skip to content