Konkursy

Konkursy

Pedagog szkolny ogłasza 3 konkursy w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Podpisane prace należy dostarczyć pedagogowi (sala 5n) do dnia 05.06.2023. Chętne osoby proszone są o kontakt indywidualny. Poniżej opis konkursów.

Link do konkursów: https://trzezwyumysl.pl/2023/01/konkursy-ztu-2023/

Link do regulaminów konkursu: https://trzezwyumysl.pl/2023/01/konkursy-ztu-2023-regulaminy/

Link do zgód: https://trzezwyumysl.pl/2023/01/konkursy-ztu-2023-wyrazenia-zgody/


ROSNĘ ZDROWO! – KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

 • Rodzaj konkursu: konkurs indywidualny.
 • Adresaci konkursu: uczniowie oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych.
 • Zadanie konkursowe: odnosi się do hasła przewodniego kampanii. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy, która kojarzy mu się z motywem przewodnim kampanii „Rosnę zdrowo!”. Interpretacja hasła zależy od wyobraźni uczestnika. Może to być praca pokazująca, co sprawia nam przyjemność, co jest dla nas ważne, jak widzimy swoją przyszłość czy jak dbamy o swoje zdrowie.
 • Technika wykonania pracy: prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace mogą też zostać wykonane za pomocą grafiki komputerowej (tabletu graficznego). Prace literackie: forma dowolna; praca może liczyć najwyżej trzy strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków).
 • Cele konkursu: głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przyjrzenia się swoim talentom, zastanowienia się nad swoimi zaletami, wzbudzenie kreatywności. Pokazanie, że każdy z nas jest w czymś dobry i może się tym pochwalić. Celem konkursu jest docenienie trudu uczniów i ich zaangażowanie w wykonanie pracy.
 • Termin nadsyłania prac: do 30 czerwca 2023
 • Gdzie wysłać pracę: 1) na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań; 2) na adres e-mail: rosnezdrowo@trzezwyumysl.pl
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 31 sierpnia 2023
 • Nagrody: gry, książki, zestawy muzyczne

MÓJ POMYSŁ NA ZDROWIE! – KONKURS NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY

 • Rodzaj konkursu: konkurs indywidualny.
 • Adresaci konkursy: uczniowie szkół podstawowych.
 • Zadanie konkursu: zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu profilaktycznego zachęcającego swoich rówieśników do dbania o swoje zdrowie/ postawienie na zdrowy styl życia. Plakat może odnosić się do różnych rodzajów profilaktyki prozdrowotnej: zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego.
 • Technika wykonania pracy: praca powinna być wykonana za pomocą techniki plastycznej, która pozwala na utrwalenie obrazu na papierze. Może to być m.in.: rysowanie, malowanie, wycinanka papierowa etc. Praca może zostać również wykonana na tablecie graficznym.
 • Cele konkursu: celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na fakt, że mają oni wpływ na miejsce, w którym żyją, na to, co ich otacza, jakich dokonują wyborów. Swoją wiedzą i doświadczeniem mogą pochwalić się z innymi i tym samym kształtować postawy swoich rówieśników. Tym sposobem mogą również współtworzyć profilaktykę!
 • Termin nadsyłania prac: do 30 czerwca 2023
 • Gdzie wysłać pracę: 1) na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. 2) Prace wykonane na tablecie można wysłać na adres e-mail: biuroztu@gmail.com
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 31 sierpnia 2023
 • Nagrody: w konkursie zostanie wybranych sześć zwycięskich plakatów (trzy w kategorii wiekowej I-IV klasa; trzy w kategorii V-VIII klasa). Plakaty zostaną scyfryzowane i wydrukowane. Następnie zostaną dołączone jako element profilaktyczny do materiałów kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024”. Tym samym będą one spełniały funkcję profilaktyczną i edukacyjną! Zostaną rozdysponowane do szkół na terenie całego kraju. Laureaci otrzymają też nagrody rzeczowe.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – KONKURS FOTOGRAFICZNY

 • Rodzaj konkursu: konkurs zespołowy.
 • Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych.
 • Zadanie konkursowe: zadaniem grupy konkursowej jest wykonanie zdjęcia, na którym zostanie przedstawione hasło konkursowe. Podczas oceny prac będzie promowane kreatywne, pomysłowe i nieoczywiste podejście do zadanego tematu.
 • Technika wykonania pracy: fotografia.
 • Cele konkursu: wzbudzenie wśród uczniów kreatywności, poszerzenie ich wiedzy, zachęcenie do pracy w grupie, nauka współpracy i kompromisów.
 • Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2023
 • Gdzie wysłać pracę: 1) na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań; 2) na adres e-mail: zdjecie@trzezwyumysl.pl
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 31 grudnia 2023
 • Nagroda: projektor multimedialny dla klasy/grupy oraz nagrody rzeczowe dla uczniów.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
  mgr Agnieszka Żądło
Skip to content