Biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe

Biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to program, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach  programu biblioteki szkolne mogą otrzymać wsparcie na zakup książek, elementów wyposażenia bibliotek oraz działania promujące czytelnictwo.
Pragniemy poinformować, iż nasza biblioteka aplikowała o zakup regałów bibliotecznych oraz nowości wydawniczych nie będących podręcznikami.
Uzyskana dotacja 12 000 zł, całkowita wartość to 15 000zł.

mgr Iwona Szeja

Skip to content