Konkurs Wojewódzki Informatyczno-Przyrodniczy

Konkurs Wojewódzki Informatyczno-Przyrodniczy

„DZIKIE JEST PIĘKNE-GADY”

 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie rysunku wybranego przedstawiciela gadów.
 2. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych
  w programie GIMP (dla uczniów klas IV-VI praca może być wykonana w programie PAINT):
  ➢ praca powinna być wykonana min. na 10 warstwach,
  ➢ praca powinna być zapisana z rozszerzeniem XCF, tak aby można było zobaczyć etapy
  tworzenia.
  WAŻNE! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora
  oraz nieposiadające warstw będą dyskwalifikowane.
  Prosimy o przestrzeganie praw autorskich.
  ➢ prace należy przesłać zapisane w formacie programu, który został wykorzystany do
  wykonania czyli XCF oraz przekonwertowane do formatu JPG.
  ➢ gotowy plik należy opisać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_szkoła
  (np. anna_kowalska_4b_sp3bedzin).
 3. Nadesłana na konkurs praca musi spełniać wszystkie kryteria praw autorskich.
 4. Praca nadesłana na konkurs staje się własnością Organizatora konkursu.
  Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana
  przez Organizatora.
 5. Prace należy dostarczyć (pendrive, e-mail) koordynatorom konkursu
  pani mgr Adrianie Cichoń-Hoftman lub pani mgr Malwinie Szcześniak do dnia 5.03.2024r.
 6. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 7. Prace ocenione będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 4-6 oraz uczniowie klas 7-8.
 8. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej, wyłonione
  w drodze eliminacji szkolnych.

  Rozstrzygnięcie konkursu
  1.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 25.03.2024 r. http://sp3bedzin.pl/
  2. Dla laureatów I, II i III miejsca konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
  3. Uczestnicy konkursu proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia i nazwiska na dołączonym formularzu.

  FORMULARZ
Skip to content