RADA RODZICÓW

 Skład prezydium i komisji rewizyjnej

                                Rady Rodziców                                

w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium: 

Rafał Biczysko – przewodniczący 

Karolina Besler – zastępca 

Klaudia Matyja – sekretarz

Joanna Dworaczek – skarbnik 

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Macioła

Skip to content