RADA RODZICÓW

 Skład prezydium i komisji rewizyjnej

                                Rady Rodziców                                

w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium: 

Rafał Biczysko – przewodniczący 

Karolina Besler – zastępca 

Klaudia Matyja – sekretarz

Joanna Dworaczek – skarbnik 

Komisja rewizyjna:

Mariola Kowolik


Numer konta RR
94 8463 0005 2001 0000 0071 0001
bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry

Skip to content