ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

REKRUTACJA


NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

Zgłoszenia uczniów do szkoły obwodowej odbędą się w dniach  od 01.03.2021r.

Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły w terminie od 10.05.2021r. do 21.05.2021r.

ZAPRASZAMY!

UWAGA!

Wszystkie potrzebne druki do wypełnienia można również pobrać w formie papierowej przy wejściu do szkoły.

Wypełnione i zaszyfrowane dokumenty można  przesłać na email szkoły: sp13tg@strong-pc.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu (7.30-14.30). Informację o haśle należy podać telefonicznie: 32 284 – 17 – 70

PLIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Burmistrza Miasta

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie kandydata do szkoły obwodowej

Zgoda na klasę integracyjną

Wyrażenie życzenia nauki religii/etyki

Zgłoszenie do stołówki szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Osoby upoważnione do odbioru ucznia ze szkoły

Wniosek o przyjęcie do szkoły poza obwodem

W zakładce STREFA RODZICA w artykule Mniejszość narodowa – język niemiecki można pobrać wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości  narodowej – język niemiecki.

Skip to content