DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

01, 02 i 06.04.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone w świetlicy szkolnej:

01 i 06.04.2021 r. – 6.30 – 16.30

02.04.2021 r. – 6.30 – 15.00

Zgłoszenia dzieci w tych dniach do świetlicy szkolnej odbywają się na pisemny wniosek rodziców lub e-mailem u p. Krystyny Bytomskiej do 26.03.2021 r.

Skip to content