Kwiecień miesiącem autyzmu

Kwiecień miesiącem autyzmu

Corocznie dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. Również w naszej szkole pamiętamy. W miesiącu kwietniu, w wybranych klasach, zostaną przeprowadzone lekcje wychowawcze, na których psycholog szkolny porozmawia z dziećmi o tolerancji ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum.

psycholog szkolny
Bożena Dramska-Jańczuk

Skip to content