Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym


Do dnia 15 września br. należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu www.tarnowskiegory.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”, „E_urząd”,  Edukacja-„Stypendium szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

Jednocześnie informuję, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie
o dochodach osiągniętych w miesiącu sierpniu 2022 r. oraz dokumenty poświadczające występowanie w rodzinie innych okoliczności uzasadniających trudną sytuację materialną. Obecnie wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi 600 zł netto.

Agnieszka Żądło – pedagog

Skip to content