Komunikat dla Rodziców

Komunikat dla Rodziców

Ubezpieczenia NNW Uczniów na rok szkolny 2022/2023

Zostały wybrane 2 warianty ubezpieczenia :

składka 40 zł polisa nr 80150025393

składka 73 zł polisa nr 80150025396

Składkę na ubezpieczenie uczniów można wpłacać do 20.09.2022

bezpośrednio na konto : 39 1050 1386 1000 0097 3289 0851

Ubezpieczenie obejmuje :

◆ WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU (w każdym wariancie)

◆URAZ WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU – około 400 urazów!

◆ SZPITAL – WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU płatny od 1 dnia .

WSKUTEK CHOROBY pobyt minimum 5 dni

◆ ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI, w tym odbudowy zębów stałych

◆ ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY, WYPOŻYCZENIA LUB ZAKUPU ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

◆ POWAŻNE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO – ochrona obejmuje między innymi : cukrzycę, sepsę, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, itp

◆ UGRYZIENIE PRZEZ KLESZCZA (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt antybiotykoterapii)

◆ POMOC PSYCHOLOGICZNA – Jeżeli w następstwie traumatycznej sytuacji, mającej miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony wymaga specjalistycznej pomocy psychologa lub psychiatry.

◆ ZWROT KOSZTÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ – Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie uczestniczył w zaplanowanej wcześniej wycieczce szkolnej, Generali zwróci Ubezpieczonemu koszty, które poniósł Ubezpieczony na zakup tej wycieczki.

Ważna informacja , firma Generali / Bezpieczny nie wymaga zakończenia leczenia podczas zgłaszania szkody .

W załącznikach :

Tabela urazów i uszczerbków

Wniosek zgłoszenia roszczenia

Dodatkowe pytania proszę kierować do Opiekuna Placówki :

Joanna Michalik

tel 693737396

Skip to content