Pomoc materialna

Pomoc materialna

Pragnę przypomnieć, że do dnia 15 września br.( piątek) należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach uzupełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Druki wniosku i inne załączniki dostępne są na stronie internetowej urzędu www.tarnowskiegory.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”, „E_urząd”, Edukacja-„Stypendium szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

Jednocześnie informuję, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach osiągniętych w miesiącu sierpniu 2023 r. oraz dokumenty poświadczające występowanie w rodzinie innych okoliczności uzasadniających trudną sytuację materialną. Obecnie wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi 600 zł netto.

pedagog szkolny
mgr Agnieszka Żądło

Skip to content