Podsumowanie, ustalenia, organizacja

Podsumowanie, ustalenia, organizacja

 1. Od dnia zapisania (daty na porozumieniu) można wykonywać prace w ramach wolontariatu szkolnego. Przypominam, iż na stronie szkoły w zakładce WOLONTARIAT znajduje się zarówno regulamin jak i kryteria przyznawania punktów.
  W powyższej zakładce będę publikowane informacje dotyczące wydarzeń itp.
 2. Bardzo proszę przynajmniej raz w miesiącu (w dowolnym momencie) o przedstawienie mi w zeszycie (założonym dla tego celu) realizacji zadań wybranych przez Was, drodzy wolontariusze.
 3. Pierwsze sprzątanie odbędzie się 30.09.2023 – organizowane przez Radę Dzielnicy. Szczegółowe informacje dotyczące tego spotkania wyślę później. Na te sprzątanie nie trzeba mieć zgody – sprzątanie organizowane jest przez Radę, nie szkołę. Oczywiście również będę obecna. Obecność i zaangażowanie będzie odnotowane.
 4. W listopadzie zorganizuję spotkanie we wtorek (jeszcze nie wiem, który) w sprawie Dnia Wolontariusza, który jest 5.12.2023 oraz kiermaszu w grudniu.
 5. Postaram się nie wysyłać wiadomości zbyt często – strona powinna być wystarczającym źródłem informacji, na gazetce wolontariatu też będę powielać informacje, na wszelki wypadek.
 6. Przypominam, czas zapisu na wolontariat w naszej szkole mija z końcem tego tygodnia. Proszę o tym pamiętać.
 7. Osoby zainteresowane wolontariatem zewnętrznym w schronisku w Miedarach:
 • Wyprowadzanie psów i kotów może się odbywać jedynie z osobą pełnoletnią.
 • schronisko preferuje wyprowadzanie zwierząt w soboty w godzinach 9:00- 13:00
 • w tym czasie można czyścić miski i układać smycze jedynie pod pieczą opiekuna (osoba pełnoletnia)
 • schronisko jest otwarte na wszelkiego rodzaju zbiórki np. karmy, żwirku dla kotów itp.
 • podczas przekazania takiej zbiórki pracownik schroniska oprowadza dzieci po terenie schroniska wraz z krótką prelekcją na temat ich działalności

W razie pytań – zapraszam do kontaktu osobiście lub przez dziennik.
Sonia Kucewicz

Skip to content