Zjawisko cienia i półcienia

Zjawisko cienia i półcienia

  • Półcień powstaje tylko podczas oświetlania przedmiotu rozciągłym źródłem światła czyli stosunkowo dużym w porównaniu z odległością pomiędzy źródłem a przedmiotem.
  • Cień bez półcienia powstaje tylko podczas oświetlania przedmiotu punktowym źródłem światła – o rozmiarach zdecydowanie mniejszych od odległości pomiędzy źródłem a przedmiotem.
Skip to content